Undermeny

Upphandling och fakturering

Overaller

Kustbevakningen upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling. Alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145), vilket innebär att upphandlingsverksamheten grundar sig på de EG-rättsliga principerna.

Inom Kustbevakningen är det Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen som står för den största upphandlingsvolymen, i huvudsak av fartyg, båtar och fordon. Upphandlingen av specialutrustning för miljöskydd och av IT-stödsystem är också omfattande.

Alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura. Kustbevakningen accepterar inte fakturor i PDF-format som skickas via e-post.