Undermeny

Externfinansierade projekt

Kustbevakningen har möjlighet at söka medel från flera större fonder. De fonder och program som vi oftast söker medel från är:

  • MSB 2:4 anslag (nationell krisberedskap)
  • BMVI instrumentet (Border Management Visa Instrument)
  • ISF (Inre säkerhetsfonden)
  • Civil Protection (internationell krisberedskap)
  • Interreg (internationell samverkan mellan närliggande länder)
  • Horison (forskning)
  • EHFVF (Europeiska Havs, Fiske och Vattenfonden)