Dagsböter för dumpning miljöfarliga lastrestester

Kustbevakningens emblem

Befälhavaren på ett utländskt lastfartyg har dömts till dagsböter efter att olagligt ha dumpat miljöfarliga lastrester, bestående av zinkkoncentrat, i havet utanför Ystad.

På nyårsafton observerade besättningen på Kustbevakningens flygplan ett utländskt lastfartyg på svenskt territorialhav, som under resan rengjorde däck genom att spola lastrester överbord. Lastresterna är klassificerade som farliga för den marina miljön och utgör i det här fallet avfall vilket innebär att spola dessa överbord strider mot bestämmelserna i miljöbalken.

Kustbevakningen inledde förundersökning om brott mot miljöbalken genom dumpning och husrannsakan genomfördes ombord på fartyget vid ankomst till hamn i Halmstad. Därutöver hölls  förhör med besättningen.

Utifrån de utredningsåtgärder som utfördes och den bevisning som säkerställdes av såväl Kustbevakningens flygplan som fartyget KBV 034, kunde miljöåklagare fatta beslut om dagsböter.

Åklagarens bedömning att utfärda strafföreläggande, ger Kustbevakningen vägledning i kommande ärenden där dumpning upptäcks till havs.

– Det är glädjande att vi nu har nått i mål med ett dumpningsärende. Kustbevakningsflyget ger oss en bild av att detta problem är återkommande i våra hav. Därmed underlättar det här ärendet för framtida förundersökningar gällande dumpning, säger Jonatan Tholin, förundersökningsledare på Kustbevakningen.

Ändrad 9 januari 2023 14:49

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.