Kustbevakningen deltar i Aurora 23

Swenex-21

Bild ifrån en tidigare övning tillsammans med Försvarsmakten. Foto: Nato

Den 17 april till 11 maj pågår Aurora 23, den största nationella Försvarsmaktsövningen på mer än 25 år. Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss, över hela Sverige. Kustbevakningen deltar den 2-5 maj.

Kustbevakningen ingår som en del i det svenska totalförsvaret och har angivna uppgifter som kan komma att utföras vid ett förhöjt beredskapsläge eller krig. Som en del i samverkan med Försvarsmakten ingår också övning av dessa.

Den 2 och 3 maj utför Kustbevakningen och Marinen inom ramen för övningen avancerade dykmoment tillsammans. Bland annat undervattenssvetsning, räddningsuppdrag och sanering.

Ökad aktivitet

Under tiden som Aurora 23 pågår kommer myndigheter och militära förband över hela Sverige att vara delaktiga, men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer märkas i större utsträckning.

  • Allmänheten bör vara uppmärksam på att marina enheter kan komma att framföras i höga hastigheter och i områden där sjötrafik i normala fall är begränsad.
  • Svall kan förekomma, vilket gör att man bör förtöja sin båt som för storm.
  • Som alltid bör man undvika att dela Kustbevakningens och Marinens positioner för att onödigt påverka övningen och annan verksamhet negativt.

Marinens övningsområde koncentreras främst till södra Östersjön, Stockholms södra skärgård och söderut längs ost- och sydkusten, liksom delar av kusten från Göteborg och norrut. Här kommer såväl fartyg och stridsbåtar som landbaserade transporter att vara synliga. Viss koncentration av verksamhet kommer ske i närheten av Nynäshamn, Oxelösund, Oskarshamn och Karlshamn.

Mer om Aurora 23 och var aktuella områden för övning på Försvarsmaktens hemsida

Ändrad 21 april 2023 09:24