Samlingssida för nyheter om gasläckorna på Nord Stream

Lilla utsläppet Nord Stream 2 220928

Foto: Kustbevakningen. Foto taget den 28 september.

Kustbevakningens nyhetsuppdateringar om läckorna den 27 september-14 oktober, samt följande uppdateringar om det kvarvarande utsläppets storlek.

Uppdaterat 14 oktober 14:25

Utsläppen från Nord Stream-läckorna syns inte längre

Kustbevakningens flyg har vid de senaste flygningarna över Östersjön inte längre kunnat se uppkoken på havsytan.

Vid två separata tillfällen under torsdagen och fredagen bekräftar Kustbevakningens övervakning att Nord Stream-ledningarnas läckor inte längre än synliga på havsytan i den svenska ekonomiska zonen.

Frågor om den pågående förundersökningen ställs till Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen.

_______________________________

Uppdaterat 13 oktober 10:07

Det kvarvarande utsläppet från Nord Stream 2 har minskat ytterligare, och når nu på ytan en storlek av cirka 10 meter, enligt den senaste observationen från onsdagen.

_______________________________

Uppdaterat 10 oktober 11:31

Det kvarvarande utsläppet från Nord Stream 2 har under helgen minskat ytterligare, och når nu på ytan en storlek av cirka 15 meter, enligt den senaste observationen från söndagen.

_______________________________

Uppdaterat 6 oktober:

Avspärrningarna hävs – återgång till ordinarie verksamhet för Kustbevakningen

Klockan 19.00 på onsdagen avslutades Försvarsmaktens stöd till Kustbevakningen. Idag 13.00 beslutade åklagaren om att häva avspärrningen av området vid de två läckorna i svensk ekonomisk zon. Det kvarvarande utsläppet är mer eller mindre oförändrat enligt den senaste flygobservationen idag vid 10-tiden. Mot denna bakgrund återgår Kustbevakningen till ordinarie miljöräddningsberedskap och verksamhet.

I och med åklagarens beslut om att området runt utsläppen inte längre är avspärrat, har Kustbevakningen inte längre uppgiften att upprätthålla några avspärrningar. Det innebär att situationen i Sverige ekonomiska zon återgår till den normala.

För att fortsatt säkerställa att sjöfarten, i och i närheten av området för utsläppen, följer gällande sjötrafikregler har Kustbevakningen fortsatt en förhöjd närvaro i denna del av Östersjön. Detta är en del av Kustbevakningens ordinarie uppdrag: miljöräddningstjänst och sjöövervakning.

Med anledning av utsläppets storlek och att det inte ökat sedan cirka fyra dygn, samt att risken för olyckor därmed minskat, har Kustbevakningen också avslutat sin räddningstjänst då kriterierna för räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) inte längre bedöms vara uppfyllda.

Försvarsmaktens stöd till Kustbevakningen har upphört. Kustbevakningens biträde till åklagare och Säkerhetspolisen fortsätter med täta kontakter.

– Flera myndigheter har arbetat mycket intensivt tillsammans i en ovanlig och speciell händelse. Det har fungerat mycket väl, precis som det ska och som det är tänkt. Det vi har gjort och gör och resultaten av det arbetet, ingår i den fortsatta förundersökningen, säger Kustbevakningens chef i beredskap, Mikael Furberg.

– Kustbevakningen fortsätter att följa läget i Sveriges havsområden, precis som vanligt. Vi fortsätter också med vårt biträde i förundersökningen i de delar åklagaren och Säkerhetspolisen begär, säger Mikael Furberg.

KBV 003 Amfitrite har lämnat området. Kustbevakningen finns kvar med KBV 002 Triton.

Frågor om förundersökningen ställs till Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen.

Sjöfartsverket publicerar information om gällande navigationsvarningar på sin webbplats.

_______________________________

Uppdaterat 5 oktober:

Gasutsläppen i södra Östersjön – uppdatering onsdag

Det kvarvarande utsläppet i svensk ekonomisk zon, det som kommit att kallas ”det mindre”, pågår fortfarande, men ger intrycket av att vara avtagande. Storleken är idag onsdag något mindre och når på ytan en area med en diameter av cirka 15-18 meter.

Kustbevakningen finns fortfarande på platsen dygnet runt.

I kraft av åklagarens beslut om att spärra av området motsvarande fem nautiska mil från platsen, upprätthåller Kustbevakningen avspärrningarna för att skapa arbetsro. Beslutet, som gäller till annat meddelas, innebär förbud mot att framföra fartyg, ankra, dyka, fiska, framföra undervattensfarkost eller genomföra geofysiska karteringar.

Kustbevakningen får vidta vissa åtgärder på det avspärrade området i anslutning till utredningen, som om det vore svenskt territorium. Kustbevakningen får därmed ingripa mot den som befinner sig på området.

Frågor om förundersökningen ställs till Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen.

Kustbevakningen kan inte gå närmare in på de arbetsuppgifter som eventuellt utförs i samband med gasläckorna, utöver det som redan meddelats på Kustbevakningens webbplats.

Sjöfartsverket har utfärdat navigationsvarningar för området med rekommendationer om avståndsbegränsningar för sjöfarten. Gällande varningar publiceras på Sjöfartsverkets webbplats.

_______________________________

Uppdaterat 4 oktober:

Gasutsläppen i södra Östersjön – uppdatering tisdag

Läget vid det mindre utsläppet i svensk ekonomisk zon är idag tisdag oförändrat. Utsläppet pågår fortfarande och når på havsytan en area med en diameter av cirka tjugo meter. Det framgår av den senaste flygobservationen vid elvatiden på tisdagsförmiddagen.

I kraft av åklagarens beslut om att spärra av området motsvarande fem nautiska mil från platsen, upprätthåller Kustbevakningen avspärrningarna för att skapa arbetsro. Beslutet, som gäller till annat meddelas, innebär förbud mot att framföra fartyg, ankra, dyka, fiska, framföra undervattensfarkost eller genomföra geofysiska karteringar.

Frågor om förundersökningen ställs till Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen.

Kustbevakningen kan inte gå närmare in på de arbetsuppgifter som eventuellt utförs i samband med gasläckorna, utöver det som redan meddelats på Kustbevakningens webbplats.

Sjöfartsverket har utfärdat navigationsvarningar för området med rekommendationer om avståndsbegränsningar för sjöfarten. Gällande varningar publiceras på Sjöfartsverkets webbplats.

_______________________________

Uppdaterat 3 oktober:

Ingen större förändring av utsläppen och beslut om avspärrning

En ny överflygning vid 18-tiden måndag kväll visade att det som tidigare beskrevs som det större utsläppet från Nord Stream 1 fortfarande inte syns på ytan. Utsläppet från Nord Stream 2 uppgick till mellan 15 och 20 meter vid samma tillfälle. Det innebär att det alltjämt finns ett pågående utsläpp, om än litet.

Under eftermiddagen har Kustbevakningen verkställt Åklagarmyndighetens beslut om avspärrning av ett område motsvarande fem nautiska mil. Förbudet innebär förbud mot att framföra fartyg, ankra, dyka, fiska, framföra undervattensfarkost eller genomföra geofysiska karteringar.

Frågor om förundersökningen ställs till Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen.

Kustbevakningen kan inte gå närmare in på de arbetsuppgifter som eventuellt utförs i samband med gasläckorna, utöver det som redan meddelats på Kustbevakningens webbplats.

Sjöfartsverket har utfärdat navigationsvarningar för området med rekommendationer om avståndsbegränsningar för sjöfarten. Gällande varningar publiceras på Sjöfartsverkets webbplats.

_______________________________

Uppdaterat 3 oktober:

Gasutsläppen i södra Östersjön – uppdatering måndag

Måndagens övervakning av positionerna för utsläppen inom svensk ekonomisk zon, som ägde rum vid 8-tiden måndag morgon, kan konstatera att det större utsläppet nu inte längre syns på ytan medan det mindre istället har ökat något igen. Vid tidpunkten uppgick det mindre utsläppet till cirka 30 meter i diameter.

Enligt prognosen, baserad på dialogen med Nord Stream, skulle utsläppen eventuellt upphöra under söndagen, vilket alltså kan sägas gälla för det större, det som härrör från Nord Stream 1. Det mindre över Nord Stream 2 syns idag mer, jämfört med igår och är cirka 30 meter stort. Inom ramen för miljöräddningsuppdraget tar Kustbevakningen höjd för att utsläppet kan pågå ytterligare en tid.

Kustbevakningen har i nuläget ingen förklaring till varför läckaget minskat snabbare på danskt vatten.

Sjöfartsverket har utfärdat navigationsvarningar för området med rekommendationer om avståndsbegränsningar för sjöfarten. Gällande varningar publiceras på Sjöfartsverkets webbplats.

Den pågående förundersökningen leds av åklagare och bedrivs av Säkerhetspolisen. Kustbevakningen biträder i de delar åklagaren och Säkerhetspolisen begär. Vilka delar det skulle kunna vara, och vilka åtgärder det handlar om, kan vi inte gå närmare in på. Försvarsmakten stödjer Kustbevakningen i arbetet med gasutsläppen från Nord Stream 1 och 2 i svensk ekonomisk zon.

Frågor om Försvarets medverkan i arbetet hanteras av kommunikationschefen på marinstaben. Åklagaren och Säkerhetspolisen svarar på frågor om förundersökningen.

När det gäller vår förmåga, är vi i regel restriktiva i att beskriva den närmare, då den kan vara avgörande för oss att utföra våra uppdrag. Vi har kontakt med danska myndigheter, då det i dansk ekonomisk zon finns två liknande gasläckor. Vilka länder i övrigt som vi eventuellt har eller inte har kontakt med i samband med den här händelsen, kommenterar vi inte.

Kustbevakningen finns kvar på platsen i den svenska ekonomiska zonen dygnet runt med KBV 003 Amfitrite. Fartygets huvuduppdrag kvarstår:

 • övervakning av utsläppen
 • övervakning av sjötrafiken i området
 • beredskap för miljöräddning och att bistå sjöfarten.

När ny information finns att ge, publiceras den på Kustbevakningen webbplats. De bilder som hittills gjorts tillgängliga på webbplatsen är de som fortsatt får användas.

_______________________________

Uppdaterat 2 oktober:

Omfattande samverkan mellan myndigheter i arbetet med gasläckan från Nord Stream 1 och 2

Den pågående förundersökningen leds av åklagare och bedrivs av Säkerhetspolisen. Kustbevakningen biträder i de delar åklagaren och Säkerhetspolisen begär. Vilka delar det skulle kunna vara, och vilka åtgärder det handlar om, kan vi inte gå närmare in på.

Försvarsmakten stödjer Kustbevakningen i arbetet med gasutsläppen från Nord Stream 1 och 2 i svensk ekonomisk zon.

Kustbevakningen finns kvar på platsen i den svenska ekonomiska zonen dygnet runt med KBV 003 Amfitrite. Fartygets huvuduppdrag kvarstår:

 • övervakning av utsläppen
 • övervakning av sjötrafiken i området
 • beredskap för miljöräddning och att bistå sjöfarten.

Kustbevakningens flyg patrullerar området och rapporterar om uppkokets storlek.

De närmaste dagarna förväntas dåligt väder i området vilket påverkar våra förutsättningar för arbetet.

Frågor om Försvarets medverkan i arbetet hanteras av kommunikationschefen på marinstaben.

Åklagaren och Säkerhetspolisen svarar på frågor om förundersökningen.

_______________________________

Uppdaterat 2 oktober:

Gasutsläppen i södra Östersjön – uppdatering söndag

Kustbevakningen har gjort överflygningar av platserna för utsläppen inom svensk ekonomisk zon vid 8-tiden söndag morgon och åter vid 13-tiden. Vid båda tidpunkterna uppgick det större utsläppet till cirka 100 meter i diameter och det mindre till 15 meter i diameter, vilket innebär att de har samma storlek som under gårdagen.

Prognosen, baserad på dialogen med Nord Stream, säger att utsläppet eventuellt upphör idag. Inom ramen för miljöräddningsuppdraget tar Kustbevakningen höjd för att utsläppet kan pågå längre. Kustbevakningen har i nuläget ingen förklaring till varför läckaget minskat snabbare på danskt vatten.

Sjöfartsverket har utfärdat navigationsvarningar för området med rekommendationer om avståndsbegränsningar för sjöfarten. Gällande varningar publiceras på Sjöfartsverkets webbplats.

Den pågående förundersökningen leds av åklagare och bedrivs av Säkerhetspolisen. Kustbevakningen biträder i de delar åklagaren och Säkerhetspolisen begär. Vilka delar det skulle kunna vara, och vilka åtgärder det handlar om, kan vi inte gå närmare in på.

När det gäller vår förmåga, är vi i regel restriktiva i att beskriva den närmare, då den kan vara avgörande för oss att utföra våra uppdrag. Vi har kontakt med danska myndigheter, då det i dansk ekonomisk zon finns två liknande gasläckor. Vilka länder i övrigt som vi eventuellt har eller inte har kontakt med i samband med den här händelsen, kommenterar vi inte.

Kustbevakningen finns kvar på platsen i den svenska ekonomiska zonen dygnet runt med KBV 003 Amfitrite. Fartygets huvuduppdrag kvarstår:

 • övervakning av utsläppen
 • övervakning av sjötrafiken i området
 • beredskap för miljöräddning och att bistå sjöfarten.

När ny information finns att ge, publiceras den på Kustbevakningen webbplats. De bilder som hittills gjorts tillgängliga på webbplatsen är de som fortsatt får användas.

_______________________________

Uppdaterat 1 oktober:

Gasutsläppet i södra Östersjön – under lördagen minskade utsläppet ytterligare

Kustbevakningen gjorde en överflygning av platserna för utsläppen inom svensk ekonomisk zon cirka klockan 16.30 under lördagen. Vid den tidpunkten uppgick det större utsläppet till cirka 100 meter i diameter och det mindre till 15 meter i diameter.

Prognosen, baserad på den pågående dialogen med Nord Stream, säger att utsläppet eventuellt upphör på söndagen. Kustbevakningen tar inom ramen för miljöräddningsuppdraget höjd för att utsläppet kan pågå längre än så.

Sjöfartsverket har utfärdat navigationsvarningar för området med rekommendationer om avståndsbegränsningar för sjöfarten. Gällande varningar publiceras på Sjöfartsverkets webbplats.

Den pågående förundersökningen leds av åklagare och bedrivs av Säkerhetspolisen. Kustbevakningen biträder i de delar åklagaren och Säkerhetspolisen begär. Vilka delar det skulle kunna vara, och vilka åtgärder det handlar om, kan vi inte gå närmare in på.

När det gäller vår förmåga, är vi i regel restriktiva i att beskriva den närmare, då den kan vara avgörande för oss att utföra våra uppdrag. Vi har kontakt med danska myndigheter, då det i dansk ekomisk zon finns två liknande gasläckor. Vilka länder i övrigt som vi eventuellt har eller inte har kontakt med i samband med den här händelsen, kommenterar vi inte.

Kustbevakningen finns kvar på platsen i den svenska ekonomiska zonen dygnet runt med KBV 003 Amfitrite. Fartygets huvuduppdrag kvarstår:

 • övervakning av utsläppen
 • övervakning av sjötrafiken i området
 • beredskap för miljöräddning och att bistå sjöfarten.

När ny information finns att ge, publiceras den på Kustbevakningen webbplats. De bilder som hittills gjorts tillgängliga på webbplatsen är de som fortsatt får användas.

_______________________________

Uppdaterat 30 september:

Gasutsläppet i södra Östersjön – aktuellt läge fredag

Båda utsläppen har minskat i omfattning.

Kustbevakningens flygövervakning under fredagen rapporterar följande:

 • Det lilla utsläppet fortsätter att minska sedan den förra flygobservationen på tordagen. Utsläppet på ytan har en diameter av cirka 20 meter.
 • Det stora utsläppet har också minskat efter att ha varit konstant sedan det upptäcktes. Utsläppet på ytan har en diameter av cirka 600 meter.

Prognosen, baserad på den pågående dialogen med Nord Stream, säger att utsläppet eventuellt upphör på söndagen. Kustbevakningen tar inom ramen för miljöräddningsuppdraget höjd för att utsläppet kan pågå längre än så.

Sjöfartsverket har utfärdat navigationsvarningar för området med rekommendationer om avståndsbegränsningar för sjöfarten. Gällande varningar publiceras på Sjöfartsverkets webbplats.

Den pågående förundersökningen leds av åklagare och bedrivs av Säkerhetspolisen. Kustbevakningen biträder i de delar åklagaren och Säkerhetspolisen begär. Vilka delar det skulle kunna vara, och vilka åtgärder det handlar om, kan vi inte gå närmare in på.

När det gäller vår förmåga, är vi i regel restriktiva i att beskriva den närmare, då den kan vara avgörande för oss att utföra våra uppdrag. Vi har kontakt med danska myndigheter, då det i dansk ekomisk zon finns två liknande gasläckor. Vilka länder i övrigt som vi eventuellt har eller inte har kontakt med i samband med den här händelsen, kommenterar vi inte.

Kustbevakningen finns kvar på platsen i den ekonomiska zonen dygnet runt med KBV 003 Amfitrite. Fartygets huvuduppdrag kvarstår:

 • övervakning av utsläppen
 • övervakning av sjötrafiken i området
 • beredskap för miljöräddning och att bistå sjöfarten.

När ny information finns att ge, publiceras den på Kustbevakningen webbplats. De bilder som hittills gjorts tillgängliga på webbplatsen är de som fortsatt får användas.

_______________________________

Uppdaterat 29 september:

Gasutsläppet i södra Östersjön – aktuellt läge

En förändring kan iakttas vid det mindre av de två utsläppen i den svenska ekonomiska zonen, det över Nord Stream 2. Utsläppet har minskat i omfattning, men fortfarande pågår. Det framgår av Kustbevakningens flygobservationer.

Det finns två utsläpp i svensk ekonomisk zon, ett större ovanför Nord Stream 1 och ett mindre ovanför Nord Stream 2. Två positioner har också rapporterats i dansk ekonomisk zon. Antalet observationer har hittills inte förändrats.

Kustbevakningen kommenterar inte enskilda fartygs rörelser i närheten av läckorna, då det skulle kunna vara information som kan beröra den pågående förundersökningen som leds av Åklagarmyndigheten och utreds av Säkerhetspolisen.

De åtgärder som vidtagits av bland annat Sjöfartsverket är att gå ut med navigationsvarningar till fartyg att hålla ett säkerhetsavstånd om sju nautiska mil från områdena (tidigare uppgift fem, ändrat 2022-09-29, 19:34).

Kustbevakningen finns fortsatt på plats dygnet runt med KBV 003 Amfitrite. Arbetsuppgifterna som tidigare meddelats kvarstår: övervakning av utsläppen, övervakning av sjötrafiken i området och beredskap för miljöräddning och att bistå sjöfarten.

Vi är skyldiga enligt Kustbevakningslagen att biträda i en förundersökning när åklagare ber om det. Det innebär att de delar av vårt arbete i samband med gasläckorna lyder under förundersökningssekretess.

Kustbevakningens pressfunktion är hårt belastad och vi ber om förståelse för att svar kan dröja. Information som vi kan förmedla finns publicerad på vår webbplats. Frågor som kommer in besvaras i tur och ordning.

_______________________________

Uppdaterat 29 september:

Förtydligande med anledning av gasläckorna i Östersjön

Med anledning av att olika uppgifter förekommer om antalet gasutsläpp i Nord Stream-ledningarna, meddelar Kustbevakningen följande:

 • Det finns två utsläpp i svensk ekonomisk zon, ett större ovanför Nord Stream 1 och ett mindre vid Nord Stream 2. Två positioner har också rapporterats i dansk ekonomisk zon. Antalet observationer har hittills inte förändrats.
 • Avstånden mellan de två svenska utsläppen är 1 NM (nautisk mil), vilket motsvarar drygt 1,8 kilometer.
 • Avståndet från det lilla svenska utsläppet och närmaste danska är 2,6 NM, cirka 4,6 kilometer.
 • Kustbevakningen fick information om utsläppen på kvällen måndagen 26 september.
 • Sedan tisdag eftermiddag finns KBV 003 Amfitrite på positionen i svensk ekonomisk zon för de två läckorna. Amfitrite har möjlighet att operera i kontaminerad miljö, det vill säga i exempelvis ett gasmoln.
 • Besättningen rapporterar att gasflödet som syns på ytan alltjämt är konstant. ombord har de två huvudsakliga uppgifter:
  1. Övervaka utsläppet för att se om det avtar eller ökar
  2. Bistå sjöfarten för att säkra sjötrafiken
 • Kustbevakningen har en fjärrstyrd undervattensrobot, en ROV (Remotely Operated Vehicle), ombord på KBV 003 Amfitrite. Det rör sig inte om en ubåt, en uppgift som alltså inte är korrekt.

Kustbevakningens pressfunktion är hårt belastad. Vi kommer därför att berätta på vår webbplats när vi har ny information. Frågor som kommer in besvaras i tur och ordning.

_______________________________

Uppdaterat 220928:

Aktuellt läge i arbetet med gasläcka från Nord Stream

Sedan tisdag eftermiddag finns KBV 003 Amfitrite på positionen för de två läckorna i svensk ekonomisk zon. Amfitrite har möjlighet att operera i kontaminerad miljö, det vill säga i exempelvis ett gasmoln.

Kustbevakningen arbetar med en pågående miljöräddningsoperation. Samtidigt biträder vi polis och åklagare i arbetet med förundersökning.

Aktuellt läge

Läget är sedan gasläckan upptäcktes oförändrat. Kustbevakningen är trygga med de säkerhetsåtgärder som vidtagits hittills, det gäller även vår egen närvaro.

Sedan tisdag eftermiddag finns KBV 003 Amfitrite på positionen för de två läckorna i svensk ekonomisk zon. Amfitrite har möjlighet att operera i kontaminerad miljö, det vill säga i exempelvis ett gasmoln.

Besättningen rapporterar att gasflödet som syns på ytan är konstant. Ombord har de två huvudsakliga uppgifter:
Övervaka utsläppet för att se om det avtar eller ökar
Bistå sjöfarten för att säkra sjötrafiken

Kustbevakningen stärker förmågan ombord på fartygen med räddningsdykare. Deras uppgift är att assistera eventuella haverister, inte att arbeta med själva läckaget.

En förundersökning leds av åklagare. Polismyndigheten utreder och har begärt biträde av Kustbevakningen för sådana åtgärder där Kustbevakningens kompetens, utrustning och resurs kan användas för att föra utredningen framåt
Kustbevakningen står också i nära kontakt med övriga berörda myndigheter, i Sverige och utomlands.

Vi kan inte kommentera andra myndigheters eventuella fartygsrörelser. Vi kan inte heller gå närmare in på vilka åtgärder vi ombeds vidta i den pågående förundersökningen

Kustbevakningen kan bekräfta att kontakt är upprättad med företrädare för Nord Stream.

Kustbevakningen publicerar bild och video på sin webbplats när sådant material finns.

Rent generellt har Kustbevakningen förmåga och erfarenhet till bevissäkring i den marina miljön såsom under vattnet. Exempel på insatser kan vara:
Undersökningar med dykare ner till ett djup av 40 meter. Undersökningar med fjärrstyrd undervattensfarkost ner till ett djup av 300 meter.

– Omständigheter i övrigt såsom väder, förhållanden på botten med mera påverkar också förutsättningarna för undersökning under vatten, säger räddningsledare Jimmie Broth i en kommentar.

_______________________________________

Uppdaterat 220927:

Kustbevakningens roll i anslutning till de läckande gasledningarna

Två av de rapporterade läckorna från gasledningen Nord Stream finns i svensk ekonomisk zon. Kustbevakningen håller resurser i beredskap och följer utvecklingen i nära kontakt med andra myndigheter i Sverige och utomlands.

Kustbevakningen har i sitt miljöräddningsuppdrag ansvaret att till sjöss bekämpa utsläpp av olja och andra skadliga ämnen, vilket inkluderar gas. Utifrån nuläget går det inte att begränsa eller bekämpa utsläppet, men gasen löses undan för undan upp i både vattnet och luften. Givet att gasen löses upp relativt snabbt, minskar koncentrationen och därmed också riskerna. Själva utsläppet syns på havsytan som en bubblande undervattensplym och uppgår till ca 900 meter i diameter.

En miljöräddningsoperation är startad och Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 003 Amfitrite kommer att ligga i nära anslutning till området och vårt flyg patrullerar löpande över positionen.

De åtgärder som vidtagits av bland annat Sjöfartsverket är att gå ut med navigationsvarningar till fartyg att hålla ett säkerhetsavstånd om fem nautiska mil från områdena.

- Vårt fokus är att ha en visuell kontroll över själva utsläppet. Vi bistår sjöfarten med att följa navigationsvarningarna, inte komma för nära utsläppet och har en beredskap för ett förvärrat läge. Parallellt med detta bistår vi Polismyndigheten i deras utredning, säger räddningsledare Jimmie Broth.

Kustbevakningen kommer att publicera uppdateringar löpande.

Ändrad 10 oktober 2022 11:37