Uppdrag: rädda Mälarens dricksvatten

KBV 031  och KBV 050 är redo att ta upp "oljan" som släppts ut i Mälaren. Det är nio kubikmeter popcorn som föreställer oljan under övningen. Foto: Kustbevakningen.

KBV 031 och KBV 050 är redo att ta upp "oljan" som släppts ut i Mälaren. Det är nio kubikmeter popcorn som föreställer oljan under övningen. Foto: Kustbevakningen.

Kustbevakningen genomförde tillsammans med flera samverkansorganisationer den största nationella miljöräddningsövningen till sjöss någonsin igår. Totalt samarbetade cirka 120 personer under övningen i Mälaren.

Mälaren är Sveriges viktigaste vattentäkt och försörjer 2,5 miljoner människor med dricksvatten. Ett utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen i Mälaren kan därför orsaka både allvarliga skador på miljön och stora sociala och ekonomiska konsekvenser för de drabbade kommunerna. Under en övning under torsdagen övade ett stort antal aktörer i att samverka för att ta upp ett utsläpp av olja eller andra farliga ämnen i sjön.

Räddningstjänster runt hela Mälaren och flera av SSRS båtar deltog i övningen. I bakgrunden syns KBV 313.

Samling på däcket på KBV 031 i övningens inledningskede. Totalt arbetade cirka 120 personer tillsammans under övningen. De kom från Kustbevakningen, Heidelberg Group Cementa, Storstockholms räddningstjänstförbund, Södertörns räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Attunda, Mälardalens brand och räddningsförbund, Räddningstjänsten Eskilstuna, Räddningstjänsten Strängnäs, SSRS och Sjöfartsverket.

Från Kustbevakningen deltog KBV 031, KBV 050 och KBV 313 som hanterade ett sjösläp i samarbete med Sjöfartsverket. Här förbereder sig besättningen inför övningen.

Övingsledare Lars-Erik Langman, Kustbevakningen, är mycket nöjd med uppslutningen till övningen och det fina samarbetet. 

– Totalt genomförde vi sju olika övningsmoment idag, berättar övningsledare Lars-Erik Langman på Kustbevakningen. Bland annat skyddade vi Södertälje råvattenintag där sjösläp fungerade som en skyddande inringning. Besättningen på Cementas fartyg Östanvik, som agerade haverist under övningen, hällde också ut nio kubikmeter popcorn som samlades ihop och togs upp. Popcorn har ungefär samma egenskaper som olja. Det lägger sig på vattenytan, följer med vattenströmmarna och kan tas upp med vår utrustning för olja.

En besättningsman på Cementas fartyg Östanvik häller ut den första säcken med popcorn.

Borstsystemen på KBV 031 kan ta upp stora mängder olja. Här testas utrustningen med popcornen med gott resultat.

Syftet med dagen var att öka kunskapen om den samlade miljöräddningsförmåga som finns för Mälaren, skapa nätverk och öka kunskapsutbytet mellan olika aktörer. En av de deltagande enheterna var KBV 050, med Södertälje som hemmahamn.

Befälhavare Johan Westberg summerar dagen: "Bra övning. Bra resultat. Bra slutsatser."

– Jag tycker att det har fungerat väl på alla plan, men övningen har också visat på några områden där vi behöver jobba vidare, bland annat med att utveckla utrustningen. Det var en bra övning med bra resultat och bra slutsatser, bekräftar Johan Westberg, befälhavare KBV 050.

Ändrad 7 oktober 2022 10:49

Dela

Foton från övningen för nedladdning

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.

Miljöräddning till sjöss