Projekt KBV 312-316

Kustbevakningens fem nya övervakningsfartyg i serien 312 byggs av Baltic Workboats i Estland. De nya fartygen ersätter äldre fartyg i den svenska kustbevakningsflottan. Varvet ligger i Kurresaare på Ösel i Estland och bygger bland annat polis-, lots- och fiskerikontrollfartyg i aluminium och stål, för flera myndigheter i olika länder.

312-serien kommer bland annat att användas för övervakning, gränskontroll, fiskerikontroll, sjöräddning och i sjösäkerhetsarbete. Längd över allt (LÖA) på fartygen blir 24,6 meter och största bredd 5,68 och de får en topphastighet på cirka 32 knop. Den totala budgeten för de fem fartygen är 200 miljoner kronor.

Fartygen är försedda med bränslesnåla motorer från Volvo Penta med framåtvända propellrar av typ IPS. Skrovet har anpassats till IPS och optimerats för minsta vattenmotstånd vid marschfart, 25 knop.

Följ bygget i bild och se tekniska data här intill.