Undermeny

Anhöriguppgifter och kontaktpersoner

Som arbetsgivare kan Kustbevakningen behöva komma i kontakt med en anhörig till den anställda vid händelse av en olycka eller sjukdom som sker under arbetstid.

Att behandla anhörigas personuppgifter i detta syfte är nödvändigt och sker med den rättsliga grunden allmänt intresse.

Det är den anställde på Kustbevakningen som anger vilken anhörig som ska finnas med i registret. Den som är angiven som anhörig kommer att bli informerad om att deras personuppgifter behandlas av Kustbevakningen i detta syfte. Uppgifterna finns hos Kustbevakningen så länge anställningen varar eller tills något annat meddelas. Endast ett begränsat antal personer inom Kustbevakningen har tillgång till uppgifterna och uppgifterna delas inte med någon utanför Kustbevakningen.

Kontaktpersoner 

Kustbevakningen behandlar även personuppgifter i form av kontaktuppgifter till anhörig om en person är medföljande på något av våra fartyg. Även detta är i syfte av att kunna komma i kontakt med anhörig eller annan kontaktperson i händelse av att den medföljande skulle drabbas av sjukdom eller olycka. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse. Uppgifterna behandlas endast under en begränsad period och raderas så snart de inte längre behövs. Endast ett begränsat antal personer inom Kustbevakningen har tillgång till uppgifterna och uppgifterna delas inte med någon utanför Kustbevakningen.

Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för ovan behandlingar. Om du som registrerad vill använda dina rättigheter som registrerad såsom att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombud@kustbevakningen.se. Läs mer här om hur du går tillväga.