Undermeny

Fartyg och flyg

Flygplan flyger över fartyget KBV 003

Foto: Kustbevakningen

Inom Kustbevakningens verksamhetsområden är fartygen och vår utrustning de främsta redskapen för att uppfylla de uppdrag som ålagts vår myndighet. För att bibehålla en hög sjösäkerhet och möjliggöra användningen av modern teknik utvecklas och uppdateras fartygen och utrustningen kontinuerligt. 

I Kustbevakningens fartygsflotta finns bland annat övervakningsfartyg, miljöskyddsfartyg, kombinationsfartyg och svävare. Vi använder också högfartsbåtar, rib-båtar, arbetsbåtar, strandbekämpare och vattenskotrar.

För att förstärka den höga beredskapen finns också ett antal flygplan.