Flygplan

KBV 501 i luften

KBV 501. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen har tre avancerade flygplan för sjöövervakning med hemmabas på Skavsta flygplats i Nyköping. Våra flygplan möjliggör en hög beredskap för miljö- och sjöräddningsinsatser till sjöss.

Övervakning och spaning bedrivs längs hela den svenska kusten samt över Vänern och Mälaren året om, dygnet runt. Dessutom förekommer regelbundet internationella uppdrag.