Utländska statsfartyg

Ett särskilt tillstånd krävs för utländska statsfartyg som avser att tillträda svenskt territorialvatten. Begäran om tillstånd lämnas in till Kustbevakningen senast sex veckor före planerat besök.

Ansökansförfarandet till Kustbevakningen gäller för alla utländska statliga fartyg som ska besöka svenskt territorialvatten med undantag för örlogsfartyg eller fartyg  som ägs eller brukas av en stat för arbete med sjösäkerhetsanordningar.

Ansökan skickas via de vanliga diplomatiska kanalerna till: registrator@kustbevakningen.se

Observera: endast ett fartyg per ansökan och e-post.

Mer information

Dela

Kontakt

Kustbevakningen Karlskrona

Växel: 0776-70 70 00

Fax: 0455-105 21

Box: 536

371 23 Karlskrona

Besöksadress: Stumholmen, Karlskrona