Regelverk för sjötrafiken

Kustbevakare använder stoppskylt i samband med sjötrafikövervakning

Sjötrafikförordningen är ett regelverk för sjötrafiken. Foto: Valdemar Lindekrantz

För sjötrafik inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon gäller bland annat de internationella sjövägsreglerna (Convention on the International Regulations for preventing Collisions at Sea, 1972, COLREG) samt de tillägg och undantag från dessa regler som finns föreskrivna i sjötrafikförordningen (1986:300) 

För brott mot sjötrafikförordningen gäller följande bötesbelopp:

  • Att bryta mot sjövägsreglerna om lanternor, signal eller trafikseparering; 1 200 kronor
  • Att ankra där det är förbjudet; 1 000 kronor
  • Att utnyttja otillåtet område för vattensporter; 1 000 kronor
  • Att otillåtet förtöja vid fyr, sjömärke eller liknande; 1 000 kronor.