KBV 031-serien

Kombinationsfartyg KBV 031

Fyra fartyg ingår i KBV 031-serien. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen har under 2010-2013 byggt fyra kombinationsfartyg av typen KBV 031 vid P+S Werften GmbH i Wolgast, Tyskland. Kombinationsfartygen tjänstgör som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag, till exempel sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss.

Fartyget har utrustning för oljeupptagning och läktringsutrustning, som möjliggör att pumpa över olja från ett fartyg till ett annat. De har även utrustning för brandsläckning och nödbogsering.

Dela

Fakta