Vattenskoter

Flera vattenskotrar på rad

Den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns. Foto: Valdemar Lindekrantz

Vattenskoter – som en fritidsbåt men ändå inte

En vattenskoterförare har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de sjövägsregler som finns och att känna till de lagar som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartgränser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl förare av vattenskoter som för förare av övriga båtar och fartyg.

Vattenskotrar jämställs sjörättsligt med andra typer av fritidsbåtar men med undantaget att du som förare måste ha fyllt 15 år. Kustbevakningen brukar när det handlar om barn eller unga på sjön, informera och upplysa om vad som gäller. Vid lagöverträdelser kontaktar vi föräldrarna.

Obligatoriskt förarbevis 

Från och med den 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. Förarbeviset för vattenskoter utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning.

Kustbevakning och polis utför rutinkontroller till sjöss för att se om föraren har förarbevis.

Förarbeviset kan återkallas om föraren begår vissa sjörelaterade brott även med andra vattenfarkoster än vattenskoter.

Frågor svar Lag om förarbevis för vattenskoter

Buskörning och vårdslöshet i sjötrafik

Under sommarmånaderna får vi många samtal om vattenskoterförare som upplevs störa eller uppvisar bristande omdöme. Kustbevakningen kan ingripa mot exempelvis överträdelser av hastighetsbestämmelser och vårdslöshet i sjötrafik. Vi arbetar förebyggande genom att synas i de områden vi vet att många trafikföreelser inträffar och pratar med både vattenskoter- och båtförare för att informera om vilka regler som gäller.

Tips till dig som kör vattenskoter

Att ha god kunskap om den vattenskoter man framför är en viktig förutsättning för hög sjösäkerhet. Vattenskotrar accelererar mycket snabbt och kan framföras i höga hastigheter. Detta ställer stora krav på föraren att vara medveten om både sina och vattenskoterns begränsningar. 

  • Välj din färdväg med omsorg.
  • Anpassa farten efter din förmåga.
  • Undvik platser där människor badar.
  • Tänk på att inte störa djurlivet.
  • Bär alltid flytväst.
  • Tänk på att ett lekbetonat körande kan skapa osäkerhet bland andra sjötrafikanter.

Vattenskoterutbildning i Kustbevakningen

För att få köra vattenskoter i Kustbevakningen krävs en obligatorisk vattenskoterutbildning som varvar teori med praktik. I utbildningen lär man sig bland annat att manövrera och hantera vattenskotern vid höga hastigheter och i öppet hav. Det krävs sedan regelbunden övning för att hålla kunskaperna färska.

Stör inte djurlivet i onödan

Vårdslös vattenskoterkörning kan påverka växt- och djurliv negativt då det bland annat ger upphov till undervattensbuller som stör fiskar och däggdjur. Det är också lätt att det bidrar till spridning av invasiva arter, eftersom sönderkörda växtdelar kan fastna på vattenskotern och etableras på nya platser. I grunda vikar ska man helst inte köra alls. De områdena fungerar som lek- och uppväxtmiljöer för fiskar och är därför extra känsliga. Körningen gör så att bottnarna förstörs och vattnet grumlas, vilket påverkar fortplantningen. 

Dela

Kontakt

Kustbevakningens ledningscentral

Direkt: 0776-70 60 00

Du kan vända dig till Kustbevakningens ledningscentral dygnet runt för att bland annat tipsa om du sett något misstänkt, till exempel olja i vattnet eller vårdslösa båtförare.