KBV 301-serien

Övervakningsfartyget KBV 304 vid kaj

Foto: Kustbevakningen

Fartygen byggdes av Karlskronavarvet i en serie av 1+10 fartyg och levererades till Kustbevakningen med början 1995.

De är Kustbevakningens övervakningsfartyg och används nästan uteslutande till övervakning.

Dela

Fakta