Undermeny

Rekrytering och anställning

Som arbetsgivare behandlar Kustbevakningen personuppgifter i den personaladministrativa verksamheten. Det kan exempelvis vara i samband med att du söker arbete hos oss på Kustbevakningen. Personuppgifterna behandlas då för att vi ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Ansökningarna sparas i två år. Behandlingen för tillsättning av tjänsten sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. Behandling av personuppgifter sker även när vi hanterar löneutbetalningar. Det sker med den rättsliga grunden avtal.

Läs här om hur du går tillväga för att använda dina rättigheter som registrerad. Exempelvis om du vill använda dina rättigheter för att bli borttagen.