Räddningstjänst

Oljeupptagning med länsor

Olja på vattnet samlas in via länsor. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst till sjöss och bistår andra myndigheter i deras arbete med sjöräddningstjänst och annan räddningstjänst när behov uppstår.

Vi har huvudansvar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras så att naturen kan skyddas så långt det är möjligt. Vi är ständigt i beredskap med miljöskyddsfartyg och flygplan för havsövervakning.

Kustbevakningen ansvarar också för att övervaka maritima miljöer och tillhandahålla sjöinformation till andra myndigheter. Vi har till uppgift att bedriva övervakning till sjöss och ordningshållning i sjötrafiken samt utöva tillsyn och kontroll inom bland annat fiskeri, tull, gräns, sjösäkerhet och sjötrafik. Kustbevakningen förebygger och utreder även vissa brott i maritim miljö.