Undermeny

Personuppgiftsbehandling på webbplatsen

Kustbevakningen behandlar personuppgifter som lämnas på myndighetens webbplats i olika sammanhang. Behandling av personuppgifter regleras genom EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som myndigheten samlar in när du använder vår webbplats. Det gäller också sådana personuppgifter som publiceras på webbplatsen, exempelvis bilder. Kustbevakningen ska därför se till att uppgifterna behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Bilder

Kustbevakningen publicerar ibland bilder och andra personuppgifter på webbplatsen för att informera om myndighetens verksamhet. Det kan till exempel vara bilder som visar händelser eller övningar. Publicering sker med den rättsliga grunden allmänt intresse och i vissa fall genom att den berörda personen har lämnat sitt samtycke.

Nyhetsprenumeration

Genom att fylla i dina uppgifter för att prenumera på Kustbevakningens nyheter samtycker du till att din e-postadress och dina val lagras digitalt.

Den rättsliga grunden för behandling av dina lämnade personuppgifter är samtycke. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. I samband med att du avslutar din prenumeration raderas dina uppgifter som du angivit för att ta del av vår prenumeration. Syftet med behandlingen av dina uppgifter är att kunna skicka nyhetsbrev till dig på den e-postadress som du själv angivit.

Kustbevakningen använder uppgifterna endast för att kunna skicka nyheter från webbplatsen till dig och inte på något annat sätt. Har då frågor om Kustbevakningens behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Kustbevakningens dataskyddsombud. Har du klagomål har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För kontaktuppgifter till IMY hänvisas du till deras webbplats.