Undermeny

Kommande och pågående kamerabevakningar med Kustbevakningens obemannade luftfartyg (UAV)

Det finns inga planerade kamerabevakningar med obemannade flygfarkoster (UAV).

Planerade flygningar med UAV:

Tid:

Plats: 

Ändamål med bevakningen:

Personuppgiftsbehandlingens omfattning