Svävare

Svävare KBV 590

Svävarna tar sig fram överallt, på land, vatten och is. Foto: Valdemar Lindekrantz

Kustbevakningens svävare används främst i norra Sverige, eftersom de lätt kan färdas över både is, vatten och land.