Undermeny

E-posthantering

Kustbevakningens hantering av e-post innebär behandling av personuppgifter. E-post är nödvändigt för att vår verksamhet ska fungera på ett effektivt sätt och för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. Hanteringen sker enligt den rättsliga grunden fullgöra uppgift av allmänt intresse.