Fartyg

KBV 002 Triton på havet

Kombinationsfartyget KBV 002 Triton. Ett av Kustbevakningens största fartyg. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningens fartyg kan indelas i fem olika kategorier beroende på fartygens egenskaper och användningsområde. Det är miljöskyddsfartyg, övervakningsfartyg, kombinationsfartyg, svävare och pråmar.

Miljöskyddsfartyg används i första hand för oljebekämpning medan övervakningsfartygen används i huvudsak till övervakning där några av fartygen dessutom har viss oljebekämpningskapacitet. Vi har också ett antal kombinationsfartyg som förenar egenskaper från både miljöskyddsfartyg och övervakningsfartyg. Svävare, som främst finns i norra Sverige, ingår också i flottan liksom en större pråm som används för lagring av upptagen olja.