Undermeny

Driftprojekt genom BMVI och ISF

Tre driftprojekt pågår på Kustbevakningen, och finansieras av EU-medel. Det rör driftkostnader för deltagande i FRONTEX operationer, driften av medarbetarna kopplade till NCC, samt driftkostnader bordningsgruppen.