Miljöövervakning

Flygplan flyger över fartyget KBV 003

Med hjälp av fartyg, flygplan och andra tekniska hjälpmedel görs miljöövervakning rutinmässigt. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen förebygger miljöbrott till sjöss genom miljöövervakning. Övervakningen omfattar regler om förbud mot vattenförorening och tillsyn av natur-, fågel- och sälskyddsområden. Med hjälp av fartyg, flygplan och andra tekniska hjälpmedel görs miljöövervakningen rutinmässigt. Kustbevakningen deltar även vid särskilda pådrag, såväl nationella som internationella.

Det geografiska verksamhetsområdet omfattar Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt land i anslutning till dessa vatten samt Vänern och Mälaren. Kustbevakningen får med stöd av särskilda föreskrifter eller beslut även bedriva verksamhet utanför dessa områden till exempel utöva tillsyn över kontinentalsockel och ekonomisk zon.

Kustbevakningen övervakar haven via satellit och från flygplan utrustade med avancerad teknik, vilket ger möjlighet att upptäcka utsläpp i ett tidigt skede så att utsläppet kan bekämpas innan den når land. På så vis minskas skadorna på miljön och saneringsarbetet blir betydlig mer tids- och kostnadseffektivt. Med särskilda driftprognosprogram kan man förutsäga var och när ett utsläpp når stranden och därmed direkt sätta in resurserna där de bäst behövs.