Marinvetenskaplig forskning

Kustbevakningen är den myndighet som beslutar om tillstånd om marinvetenskaplig forskning, MVF, inom Sveriges ekonomiska zon. Man behöver också tillstånd från Försvarsmakten om MVF ska bedrivas på svenskt territorialvatten eller ska besöka en hamn i samband med forskningsresan.

Ansökan om att genomföra MVF ska lämnas in till Kustbevakningen senast sex veckor innan den planerade forskningsresan är planerad att påbörjas.

Kustbevakningen ansvarar för att skicka Ansökan om tillstånd om tillträde (kallas även diplomatic clearance) vidare till Försvarsmakten om statsfartyg söker tillträde till Sveriges territorialvatten (0-12NM).

Ansökan består av flera blanketter beroende på var MVF ska utföras.

Ansökan, undertecknad och konverterad till pdf-format, skickas tillsammans med .xslx-filen bifogad separat via de vanliga diplomatiska kanalerna till: registrator@kustbevakningen.se

Dela

Kontakt

Kustbevakningen Karlskrona

Växel: 0776-70 70 00

Fax: 0455-105 21

Box: 536

371 23 Karlskrona

Besöksadress: Stumholmen, Karlskrona