Hastighetsövervakning

Mätinstrument vid hastighetskontroll

En hastighetsöverträdelse kan resultera i en ordningsbot, rapport eller rapporteftergift. Foto: Kustbevakningen

Hur fort får du köra på sjön? På öppet hav finns det inga hastighetsbegränsningar men båtförare ska alltid visa gott sjömanskap och anpassa farten efter omständigheterna.

Länsstyrelsen beslutar om fartbegränsade områden och hur de ska skyltas. Hastighetsbegränsningarna finns till för att öka säkerheten, värna medtrafikanter, miljön och djurlivet.

Sjöfartsverket sätter upp tavlorna som visar högsta tillåtna hastighet. Ibland gäller samma fartbegränsning för alla typer av båtar, men det kan också finnas olika fartbegränsningar på samma sträcka. Då finns tilläggstavlor som visar för vem fartbegränsningen gäller. En fartbegränsning kan även gälla under en viss tid på året.

Ordningsbot, rapport eller rapporteftergift

Vid hastighetsövervakning till sjöss använder Kustbevakningen framförallt laserhastighetsmätare. Kustbevakningen tillämpar Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning.

En hastighetsöverträdelse kan resultera i en ordningsbot, rapport eller rapporteftergift.

 1. En ordningsbot utfärdas på plats av en kustbevakningstjänsteman. Bötesbeloppet beror på hastighetsöverträdelsen.

  Upp till 5 knop över gällande hastighetsbegränsning 1 000 kronor
  6-10 knop 1 500 kronor
  11-15 knop 2 000 kronor
  16-20 knop 2 500 kronor
  21-25 knop 3 000 kronor

 2. En rapport skrivs exempelvis om den misstänkte inte kan uppvisa ID, inte vill godkänna ordningsboten eller om hastighetsöverträdelsen överstiger 25 knop vilket i regel anses som vårdslöshet i sjötrafik. Rapporten leder till en brottsanmälan och hanteras av åklagare.

 3. Rapporteftergift görs i de fall då en tillsägelse kan anses vara tillräcklig.

Hastigheten på sjön anges i knop i Sverige.