Hastighetsövervakning

Mätinstrument vid hastighetskontroll

En hastighetsöverträdelse kan resultera i en ordningsbot, rapport eller rapporteftergift. Foto: Kustbevakningen

Hur fort får du köra på sjön? På öppet hav finns det många gånger inga hastighetsbegränsningar men båtförare ska alltid visa gott sjömanskap och anpassa farten efter omständigheterna.

Vid exempelvis hamninlopp eller trånga passager kan det finnas fartbegränsningar för att öka säkerheten, värna medtrafikanter, miljön och djurlivet. Dessa ser du i dessa fall i form av tavlor som visar högsta tillåtna hastighet. Ibland gäller samma fartbegränsning för alla typer av båtar, men det kan också finnas olika fartbegränsningar på samma sträcka. Då finns tilläggstavlor som visar för vem fartbegränsningen gäller. En fartbegränsning kan även gälla under en viss tid på året.

Ordningsbot, rapport eller rapporteftergift

Vid hastighetsövervakning till sjöss använder Kustbevakningen framförallt laserhastighetsmätare. Kustbevakningen tillämpar Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hastighetsövervakning.

En hastighetsöverträdelse kan resultera i en ordningsbot, rapport eller rapporteftergift.

 1. En ordningsbot utfärdas på plats av en kustbevakningstjänsteman. Bötesbeloppet beror på hastighetsöverträdelsen.

  Upp till 5 knop över gällande hastighetsbegränsning 1 000 kronor
  6-10 knop 1 500 kronor
  11-15 knop 2 000 kronor
  16-20 knop 2 500 kronor
  21-25 knop 3 000 kronor

 2. En rapport skrivs exempelvis om den misstänkte inte kan uppvisa ID, inte vill godkänna ordningsboten eller om hastighetsöverträdelsen överstiger 25 knop vilket i regel anses som vårdslöshet i sjötrafik. Rapporten leder till en brottsanmälan och hanteras av åklagare.

 3. Rapporteftergift görs i de fall då en tillsägelse kan anses vara tillräcklig.

Hastigheten på sjön anges i knop i Sverige.

Onödigt störande körning, alternativ till vårdslöshet

Det är ett brott mot Sjölagen att i onödan störa omgivningen på sjön. 

"Den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen kan dömmas till penningböter", går att läsa i Sjölagen 20 kapitlet, paragraf 3.

Exempel på aktiviteter som kan bedömmas som störande körning:

 • Framförande som river upp stora svallvågor så att det vållar problem för andra båtar, badande människor eller personer på land.
 • Framförande nattetid på ett sådant sätt att man i onödan kör nära andra båtar eller boende på land.
 • Starkt motorljud i närheten av fågelskyddsområde.

Länsstyrelsen beslutar om fartbegränsningar

Det är Länsstyrelsen som beslutar om fartbegränsningar till sjöss. Dessa återfinns i deras såkallade "sjötrafikföreskrifter", som respektive Länsstyrelse ger ut. 

Har du frågor som rör aktuella fartbegränsningar i skärgården, kontakta Länsstyrelsen på orten som det rör.