Frågor och svar Lag om förarbevis för vattenskoter

Vattenskoter

Måste jag ha med mig mitt förarbevis när jag kör vattenskoter?

Du som framför en vattenskoter och omfattas av kravet på förarbevis ska ha med dig ett giltigt förarbevis (plastkort eller elektroniskt) och en giltig identitetshandling.

Från och med den 1 januari 2023 får man inom en månad från den dag då utbildningen genomgåtts med godkänt resultat och förarbeviset ännu inte har utfärdats och lämnats ut framföra vattenskoter med utbildningsintyget som bevis.

Identitetshandlingen och förarbeviset eller, i förekommande fall, utbildningsintyget ska lämnas över för kontroll om en polisman eller en kustbevakningstjänsteman begär det.

Kan mitt förarbevis återkallas?

Ditt förarbevis omhändertas av Kustbevakningen om du bryter mot sjölagen eller sjötrafikförordningen. Det inkluderar bland annat:

  • Vårdslöshet i sjötrafik
  • Sjöfylleri
  • Onödigt störande körning
  • Fortkörning
  • Bristande lanterneföring

Förarbeviset kan sedan återkallas av Transportstyrelsen.

Brott mot följande paragrafer innebär att ditt förarbevis återkallas:

20 kap. 2, 3, 4, 5, 7, 8 eller 9 § sjölagen (1994:1009)

5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300)

Förarbeviset kan återkallas även om du begår brott (se ovan) under framförandet av övriga fartyg och innehar ett förarbevis för vattenskoter.

Kan ett förarbevis omhändertas på platsen?

Förarbevis för vattenskoter ska från och med 15 maj omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att det kommer att återkallas slutligen. Beslutet om omhändertagande fattas av Polismyndigheten eller Kustbevakningen. Beslutet gäller omedelbart och kan inte överklagas. Transportstyrelsen prövar sedan frågan om förarbeviset ska återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka. Transportstyrelsen kan upphäva ett beslut om ett omhändertaget eller tills vidare återkallat förarbevis.

Vem har rätt att kontrollera om jag har ett förarbevis?

En kustbevakningstjänsteman eller polisman har rätt att stoppa dig på vattenskoter för att kontrollera att du som förare har rätt att framföra den.

Finns det undantag från kravet om förarbevis?

Ja, bland annat följande är undantagna krav på förarbevis:

  • Statliga myndigheter och vid räddningstjänst och liknande
  • Den som har fyllt 15 år och som deltar utbildning för förarbevis.
  • Den som tränar för att tävla, tävlar eller deltar i uppvisning med vattenskoter, via ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet och den uteslutande bedrivs inom ett område som är avlyst för det ändamålet.

Straffrättsliga påföljder

Vad blir påföljden om jag kör vattenskoter utan giltigt förarbevis?

Kör du vattenskoter utan att vara berättigad till det gör du dig skyldig till olovligt förande av vattenskoter och döms till dagsböter.

Vad blir påföljden om jag lånar ut en vattenskoter till någon utan giltigt förarbevis?

Om du lånar ut din vattenskoter till någon som inte är berättigad till det gör du dig skyldig till tillåtande av olovligt förande av vattenskoter och döms till dagsböter.

Vad blir påföljden om jag inte kan visa upp ID-handling när jag kör vattenskoter?

Du är skyldig att medföra förarbevis och ID när du kör vattenskoter. Om du inte har ID med dig kan du dömas till penningböter.

Vad händer om jag inte lämnar över mitt förarbevis efter att det blivit återkallat?

Om du uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar ett återkallat förarbevis döms du till penningböter.

Kan ett tidigare begånget sjötrafikbrott påverka möjligheten att ta förarbevis för vattenskoter?

Tidigare sjötrafikbrott hindrar vare sig möjligheten att gå utbildningen eller att få ut sin förarbehörighet efter att utbildningen är klar.