Deltagande i miljö- och sjöräddning

När ett utländskt statligt fartyg ska delta i miljö- och sjöräddning eller motsvarande utbildningar på svenskt territorium, krävs tillstånd.

Kustbevakningen ansvarar för att ansöka om de nödvändiga tillstånden som krävs.

I nödfall tas kontakt med Kustbevakningens ledningscentral som hjälper till med tillståndshanteringen.

Dela

Kontakt

Kustbevakningens ledningscentral

Direkt: 0776-70 60 00

Du kan vända dig till Kustbevakningens ledningscentral dygnet runt för att bland annat tipsa om du sett något misstänkt, till exempel olja i vattnet eller vårdslösa båtförare.