Undermeny

Kamerabevakning

Kustbevakningen använder kamerabevakning i syfte att mer effektivt utföra sina uppdrag inom räddningstjänst och sjöövervakning samt till stöd för egen arbetsmiljö och verksamhetssäkerhet.

Allmänt om Kustbevakningens kamerabevakning

Räddningstjänsten omfattar miljöräddningstjänst och annan räddningstjänst till sjöss. Sjöövervakningen omfattar brottsbekämpning, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet samt kontroll och tillsynsverksamhet till sjöss. Egen arbetsmiljö och verksamhetssäkerhet omfattar säkerhet för vår personal, våra anläggningar och fartyg samt riskminimering vid exempelvis förtöjning eller sjösättning.

Platser och former för kamerabevakning

Kustbevakningen kamerabevakar platser dit allmänheten har tillträde endast när intresset av att kamerabevaka väger tyngre än den enskildes rätt att inte bli bevakad. I de fall Kustbevakningen kamerabevakar dit allmänheten har tillträde har myndigheten i den enskilda fallet gjort en bedömning att intresset av att kamerabevaka väger tyngre.

Kustbevakningens kamerabevakning kan bedrivas med obemannade flyg (UAV) samt med fasta kameror på våra anläggningar eller fartyg.

Personuppgiftsbehandling 

Kamerabevakningen medför att personuppgifter måste behandlas vilket sker utifrån följande rättsliga grunder:

Vid kamerabevakning inom sjöövervakning som sker till stöd för Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet använder sig Kustbevakningen, vid behandling av personuppgifter, av den rättsliga grunden förebygga, förhindra, upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vid kamerabevakning inom räddningstjänst och sådan sjöövervakning som utgör en del i Kustbevakningens andra uppdrag använder sig Kustbevakningen av den rättsliga grunden allmänt intresse vid behandling av personuppgifter.

Kustbevakningen upplyser om sin kamerabevakning genom skyltning på platsen för bevakningen. Upplysning om kommande och pågående kamerabevakning med obemannade flyg (UAV) lämnas genom på platsen uppsatta skyltar samt på denna webbplats.

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter kopplat till de personuppgifter Kustbevakningen behandlar om dig.