Ordningsbot - vanliga frågor

Har du fått ett föreläggande av ordningsbot som du har skrivit under? I så fall behöver du betala din bot inom 90 dagar.

Betala ordningsbot

Har du skrivit under ett föreläggande av ordningsbot betyder det att du har godkänt föreläggandet.

Ordningsboten ska betalas inom 90 dagar från godkännandet om du skrivit under boten från den 1 januari 2023.

Betalningen ska göras till Polismyndighetens bankgiro för ordningsböter: 520-0878. Ange föreläggandenummer/OCR-nummer när du betalar. Numret står på ordningsboten, längst upp i högra hörnet av boten, 9-12 siffror.

Betalar du inte i tid får du en betalningspåminnelse. Ingen extra avgift tas ut för påminnelsen.

Behöver du längre tid för betalning?

Om du betalar minst hälften av bötesbeloppet inom 90 dagar så har du ytterligare 90 dagar på dig att betala resten av ditt bötesbelopp.

Om du gör en delbetalning får du ingen ny inbetalningsavi. Du använder samma inbetalningsuppgifter som du fått tidigare.

Betala ordningsbot från annat land

Använd Polismyndighetens IBAN-nummer för ordningsböter: SE03 1200 0000 0128 1010 9842. BIC-adress: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm.

Ange föreläggandenummer/OCR-nummer. Numret står på inbetalningskortet.

Om du inte betalar ordningsboten

Om du efter att ha fått en påminnelse inte betalar böterna, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Då tillkommer en avgift på 600 kronor. När ärendet överlämnats är det avslutat hos polisen. Har du frågor om ärendet är det Kronofogden du ska kontakta, inte Kustbevakningen.

Kontaktuppgifter på Kronofogdens webbplats

Tappat bort ordningsbot?

Har du tappat bort ordningsboten kan du vänta tills du får en påminnelse och betala den då. Det läggs inte på någon extra avgift för påminnelsen. Du kan maila registrator@kustbevakningen.se  eller ringa på nummer: 0776-707000, måndag till fredag klockan 09:00 – 16:00 för att bli hänvisad till rätt enhet.

Överklaga ordningsbot

Ett påskrivet föreläggande gäller som en dom som vunnit laga kraft och kan bara undanröjas av domstol. Kontakta den tingsrätt där förseelsen hände om du har frågor eller ska överklaga.

Kontaktuppgifter till alla tingsrätter i Sverige på domstol.se

Frågor om betalning

Om du har frågor om betalningen, kontakta polisen via e-post ordningsbot@polisen.se eller ring på nummer: 010-56 335 04, måndag till fredag klockan 10.00 - 11:30 och 13:00 - 14.30. Ange alltid ärendenummer, föreläggandenummer eller referensnummer vid kontakt med polisen.