Undermeny

Kort om Kustbevakningen

KBV 301 utför crash stop-manöver

Trygg, ren och levande havsmiljö för alla. Foto: Kustbevakningen

Om Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet under Försvarsdepartementet. På uppdrag av riksdag och regering arbetar vi med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön.

Vår vision är en trygg, ren och levande havsmiljö för alla.

Räddningstjänst

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst till sjöss och bistår andra myndigheter med sjöräddningstjänst och annan räddningstjänst när behov uppstår.

Sjöövervakning

Kustbevakningen ansvarar för att övervaka maritima miljöer och tillhandahålla sjöinformation till andra myndigheter. Vi bedriver övervakning till sjöss och ordningshållning i sjötrafiken samt utövar tillsyn och kontroll inom fiskeri, tull, gräns, sjötrafik, jakt, naturvård och miljöbrott. Kustbevakningen förebygger och utreder även vissa brott i maritim miljö.

Krisberedskap

Kustbevakningen ska ha beredskap att tillsammans med andra samhällsaktörer förebygga, motstå och agera i ändelse av en samhällsstörning. Om Sverige råkar ut för ett väpnat angrepp ska vi i första hand rikta in oss på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret.

Kombinationstanken

För att leverera enligt vårt uppdrag har vi utformat ett arbetssätt vi kallar kombinationstanken. Det innebär att vi kombinerar vårt grunduppdrag: att ha beredskap för miljöräddningstjänst, med att självständigt och på uppdrag av andra myndigheter utföra olika insatser kopplat till räddningstjänst, sjöövervakning, brottsbekämpning och krisberedskap. Det gör vi för att skapa mervärde för samhället och effektivt använda våra resurser. Detta arbetssätt präglar hela planeringen och genomförandet av verksamheten, liksom de enheter och kompetenser vi har för att utföra vårt jobb.

Samverkansmyndighet

För att klara vårt uppdrag bedriver vi en nära samverkan med flera olika myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt. Det gör Kustbevakningen till en effektiv resurs för samhället och medborgarna.

Över hela landet

Det finns tjugo kuststationer strategiskt utplacerade längs Sveriges kust samt i Mälaren och Vänern och en flygkuststation som ligger i Skavsta utanför Nyköping.

Internationella uppdrag

Kustbevakningen deltar varje år i insatser i Medelhavet på uppdrag av EU:s gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex.