Undermeny

Upphandlingar

Kustbevakningen upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145), vilket innebär att upphandlingsverksamheten grundar sig på de EG-rättsliga principerna om:

  • icke-diskriminering på grund av nationalitet
  • likabehandling av alla leverantörer
  • transparens och öppenhet i alla upphandlingar
  • proportionalitet i de krav som ställs i en upphandling
  • ömsesidigt erkännande

Inom Kustbevakningen är det Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen som står för den största upphandlingsvolymen, i huvudsak av fartyg, båtar och fordon. Upphandlingen av specialutrustning för miljöskydd och av IT-stödsystem är också omfattande.

Dela

Här kan du se Kustbevakningens aktuella upphandlingar

Läs mer om offentliga upphandlingar