Fakturering

Sedan 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura.

Kustbevakningen accepterar inte fakturor i PDF-format som skickas via e-post.

Det finns flera sätt att skicka e-fakturor på:

Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Kustbevakningens elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021003997. Vi tar emot Svefaktura 1.0 eller PEPPOL BIS Billing 3.

Via Kustbevakningens fakturaportal

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår fakturaportal för att registrera dem manuellt. Denna lösning är tänkt för mindre leverantörer som skickar få fakturor. Logga in och registrera på: fakturaportalen.se

Via andra kommunikationslösningar

Kustbevakningen använder systemleverantören Opus Capita för att ta emot e-fakturor. Er leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Opus Capita. Vi tar emot Svefaktura 1.0 eller PEPPOL BIS Billing 3.

Kustbevakningens uppgifter:

Id hos Opus Capita: 2021003997
Organisationsnummer: 202100-3997
Kontakt: fakturacentralen@kbv.se

Referens på fakturan

Fakturor till Kustbevakningen måste alltid märkas med inköpsordernummer som referens, saknas detta ska en treställig sifferkod (kostnadsställe) anges.

Vi vill ha en faktura per order, med undantag för delleveranser eller restleveranser då flera fakturor kan förekomma för samma order.

Kontakta fakturacentralen@kbv.se om ni har frågor om till exempel inköpsordernummer eller referenser.