KBV 001-serien

KBV 002 Triton på havet

001-serien är Kustbevakningens största fartyg. Foto: Kustbevakningen

001-serien består av tre fartyg; KBV 001 Poseidon, KBV 002 Triton och KBV 003 Amfitrite. De benämns kombinationsfartyg och det innebär att fartygen tjänstgör både som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag, till exempel sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss.

De tre fartygen kan ta hand om större volymer olja, nödbogsera och släcka bränder till sjöss. KBV 003 är dessutom specialanpassad för att kunna assistera vid kemikalieolyckor till sjöss.

Att nödbogsera är en annan viktig uppgift. Kustbevakningen ska kunna koppla, hålla och förflytta ett havererat fartyg till skyddad plats tills en bärgare kan ta över. 

KBV 001 och KBV 002 har delfinansierats av kontrollbidragsmedel från EU. Det innebär att minst 25 procent av verksamhetstimmarna som dessa fartyg gör på ett år, ska användas till fiskeriövervakning och fiskerikontroll.

Ett flertal av de fiskerikontroller som görs är EU-gemensamma och sker inom ramen för så kallade Joint Deployment Plans, JDP.

Dela

Fakta