Fritidsfiske

Yrkes- och fritidsfiskare kontrolleras regelbundet längs hela den svenska kusten, i Vänern och Mälaren. Foto: Kustbevakningen.

Kustbevakningens kontroll av fisket

Ett av Kustbevakningens uppdrag är att övervaka och kontrollera fisket till sjöss. Tillsyn och kontroll av både yrkes- och fritidsfiskare sker regelbundet längs hela den svenska kusten, i Vänern och Mälaren.

Alla kustbevakare har kunskap att kontrollera fritidsfiske och det kustnära småskaliga yrkesfisket, medan kontroll av det mer avancerade storskaliga yrkesfisket sker av kustbevakare med mer specialistkunskap.

Kontrollen sker också i nära samverkan med Havs- och vattenmyndigheten som har ett övergripande ansvar för all fiskerikontroll i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att alla, både yrkesfiskare och fritidsfiskare, följer fiskerilagstiftningen för att möjliggöra att vi har långsiktigt hållbara fiskbestånd även för kommande generationer.

Ansvaret för dig som fiskar

Alla som fiskar har ansvar att känna till vilka fiskeregler som gäller. Är du fritidsfiskare? Då kan du läsa vilka regler som gäller där just du vill fiska på Svenska Fiskeregler eller Havs- och vattenmyndighetens webbplats.