Insynsråd

Kustbevakningen har ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Insynsrådet, utses av regeringen men har inga beslutsbefogenheter. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten. 

Övriga ledamöter är följande:

  • Helena Bouveng, riksdagsledamot
  • Heléne Björklund, riksdagsledamot
  • Sara Lena Bjälkö, riksdagsledamot
  • Klas Johansson, regionpolischef
  • Sara Myrdal, sekretariatschef MSB
  • Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket      
  • Johan Quist, universitetslektor och docent Karlstads universitet
  • Cia Sjöstedt, verkställande direktör Sjöräddningssällskapet 
  • Niclas Törnell, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten