KBV 181

Kombinationsfartyg KBV 181 sedd från sidan

KBV 181 är ett kombinationsfartyg som används både till miljöräddning och sjöövervakning. Foto: Kustbevakningen

Fartyget är byggt på Rauma Yards i Nystad, Finland och levererades 1990. Det är en förlängd och något modifierad version av finska Gränsbevakningens Ursus och Tursas. KBV 181 används främst för utsjöbevakning. 

Fartyget har utrustning för oljeupptagning och läktringsutrustning som möjliggör att pumpa över olja från ett fartyg till ett annat. Finns även utrustning för brandsläckning och nödbogsering. Kustbevakningen har en större pråm, KBV 866, till KBV 181 som används för lagring av upptagen olja.

Sedan många år tillbaka bedrivs havsmiljöforskning ombord på fartyget i samarbete med Umeå universitet.

Under 2021-22 har KBV 181 renoverats och är nu ännu bättre anpassat för att kunna kombinera Kustbevakningens olika uppdrag med behovet av en effektiv plattform för havsmiljöforskning. Fartyget har fått nya maskiner, ny utrustning på bryggan och akterdäcket har förlängts.

Dela

Fakta