Snabbfakta om Kustbevakningen

KBV 032 i drift

Kustbevakningen använder fartyg, båtar och flyg i sitt arbete. Fotograf: Kustbevakningen.

Om Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet under Försvarsdepartementet. På uppdrag av riksdag och regering arbetar vi med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön. Vår vision är en trygg, ren och levande havsmiljö för alla. 

Räddningstjänst

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst till sjöss och bistår andra myndigheter med sjöräddningstjänst och annan räddningstjänst när behov uppstår.

Sjöövervakning

Kustbevakningen ansvarar för att övervaka maritima miljöer och tillhandahålla sjöinformation till andra myndigheter. Vi bedriver övervakning till sjöss och ordningshållning i sjötrafiken samt utövar tillsyn och kontroll inom fiskeri, tull, gräns, sjötrafik, jakt, naturvård och miljöbrott. Kustbevakningen förebygger och utreder även vissa brott i maritim miljö.

Krisberedskap

Kustbevakningen ska ha beredskap att tillsammans med andra samhällsaktörer förebygga, motstå och agera i händelse av en samhällsstörning. Om Sverige råkar ut för ett väpnat angrepp ska vi i första hand rikta in oss på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret.

Kombinationstanken

För att leverera enligt vårt uppdrag har vi utformat ett arbetssätt vi kallar kombinationstanken. Det innebär att vi kombinerar vårt grunduppdrag: att ha beredskap för miljöräddningstjänst, med att självständigt och på uppdrag av andra myndigheter utföra olika insatser kopplat till räddningstjänst, sjöövervakning, brottsbekämpning och krisberedskap. Det gör vi för att skapa mervärde för samhället och effektivt använda våra resurser. Detta arbetssätt präglar hela planeringen och genomförandet av verksamheten, liksom de enheter och kompetenser vi har för att utföra vårt jobb.

Myndighetssamverkan

För att klara vårt uppdrag bedriver vi en nära samverkan med flera olika myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt. Det gör Kustbevakningen till en effektiv resurs för samhället och medborgarna.

Över hela landet

Det finns kuststationer strategiskt utplacerade längs Sveriges kust samt i Mälaren och Vänern och en flygkuststation.

Internationella uppdrag

I takt med utvecklingen i Östersjöområdet och det ökade samarbetet inom EU, ökar också Kustbevakningens internationella arbetsuppgifter. EU:s gemensamma gräns- och kustbevakning Frontex ingår numera i vårt ordinarie uppdrag.

Dela

Kontakt

Kustbevakningens ledningscentral

Direkt: 0776-70 60 00

Du kan vända dig till Kustbevakningens ledningscentral dygnet runt för att bland annat tipsa om du sett något misstänkt, till exempel olja i vattnet eller vårdslösa båtförare.

Kontakt

Registrator - begäran om handlingar

Växel: 0776-70 70 00

Box: 536

371 23 Karlskrona

Kontakt

Kustbevakningen Karlskrona

Växel: 0776-70 70 00

Fax: 0455-105 21

Box: 536

371 23 Karlskrona

Besöksadress: Stumholmen, Karlskrona

Kontakt

Kustbevakningen Göteborg

Växel: 0776-70 70 00

Fax: 031-29 36 01

Box: 5200

426 05 Västra Frölunda

Besöksadress: Käringberget, Göteborg

Kontakt

Kustbevakningen Stockholm

Växel: 0776-70 70 00

Fax: 08-716 26 02

Box: 92028

120 06 Stockholm

Besöksadress: Ljusslingan 26, Stockholm