EUphoria och SAR UAS

Kustbevakningen deltar i två projekt utan budget. EUphoria rör EMPACT:s cykel inom brottsbekämpning, SAR UAS kopplas till Kustbevakningens eget projekt inom införande av UAS:er i linjeverksamhet.