Kontakt

KBV-sajt på mobiltelefonen

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor om eller synpunkter på vår verksamhet. Du kan tipsa ledningscentralerna om du sett något misstänkt, till exempel olja i vattnet eller vårdslösa båtförare.

Post

All post (till alla kontor oavsett ort) hanteras via postadressen: Kustbevakningen, Box 536, 371 23 Karlskrona.

Kontakt vardagar kl. 09.00-16.00:

Kustbevakningen Karlskrona

Besöksadress: Bastionsgatan 18, Stumholmen, Karlskrona
Tel 0776-70 70 00, fax 0455-105 21
E-post registrator@kustbevakningen.se

Registratur

Öppen vardagar kl. 09.00-15.00, stängt för lunch kl. 11.30-12.20
E-post registrator@kustbevakningen.se

Kustbevakningen Stockholm

Besöksadress: Ljusslingan 26, 120 31 Stockholm
Tel  0776-70 70 00, fax 08-716 26 88
E-post registrator@kustbevakningen.se

Kustbevakningen Göteborg

Besöksadress: Fiskhamnsgatan 2, plan 6
Tel  0776-70 70 00, fax 031-29 36 01
E-post registrator@kustbevakningen.se

Kustbevakningen Nyköping

Besöksadress: Pilotgången 4, 611 92 Nyköping
Tel  0776-70 70 00, fax 0155-28 63 73
E-post registrator@kustbevakningen.se

Kustbevakningen Härnösand

Besöksadress: Storgatan 2, 871 31 Härnösand
Tel  0776-70 70 00, fax 0611-165 49
E-post registrator@kustbevakningen.se

Utanför kontorstid:

Du kan vända dig till Kustbevakningens ledningscentral dygnet runt för att bland annat tipsa om du sett något misstänkt exempelvis olja i vattnet.

Ledningscentralen

Tel: 0776-70 60 00 
E-post: lc@kustbevakningen.se

Allmän handling

Kustbevakningen är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, vanlig post eller fax blir en allmän handling. Vi registrerar allmänna handlingar och sparar dem i vårt diarium.

Tipsa Kustbevakningen

Förhandsanmälan gränskontroll och sjöfartsskydd

För media