Vattenskoter

KBV 306 tillsammans med vattenskoter

Vattenskoter är ett bra komplemant att använda vid sjöövervakning. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen har cirka 20 vattenskotrar som används främst för sjötrafikövervakning samt kontroll av kustnära fiske. Under sommarhalvåret används de också bland annat vid festivaler.