Sjöräddning och annan räddningstjänst

Släckning av båtbrand

Kustbevakningens flyg och fartyg är utrustade för sjöräddningsuppdrag och utgör en viktig resurs för den nationella räddningstjänstberedskapen. Foto: Kustbevakningen

Vid en olycka till havs är vår första prioritet alltid att rädda liv. Kustbevakningen har hög beredskap för sjöräddning för att kunna rädda människoliv till sjöss.

Sjöräddning är en statlig räddningstjänst som Sjöfartsverket ansvarar för. All sjöräddningstjänst leds av räddningsledare på Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) som är samlokaliserad med Kustbevakningens ledningscentral och Sjöbevakningen i Göteborg.

Kustbevakningens flyg och fartyg är utrustade för sjöräddningsuppdrag och utgör en viktig resurs för den nationella räddningstjänstberedskapen tillsammans med SSRS, Polisen och Försvarsmakten.

Kustbevakningens flyg är även en resurs vid till exempel sök, markering, fällning av flottar och koordinering av helikopterinsatser. Kustbevakningsflyget kan också bistå vid flygräddning, fjällräddning och försvunnen person (på land) samt delta vid till exempel skogsbränder när lokal räddningsledare begär biträde.