KBV 050-serien

Miljöskyddsfartyg KBV 050

KBV 050-serien består av två fartyg, KBV 050 och KBV 051. Foto: Kustbevakningen

Byggdes 1983 vid Lunde varv och byggdes om 1991 och 2000 vid Oskarshamns varv. Ombyggnaden 1991 innebar att fartyget förlängdes midskepps med 6 m och utrustades med en ny back. I förlängningsdelen finns 2 st lastoljetankar. Fartyget modifierades samtidigt så att det uppfyller Sjöfartsverketsregler för stor kustfart och DNV oil-rec regler. Vid ombyggnaden 2000 byttes fartygets framdrivningsmaskineri inklusive propelleraggregat  ut. Motorernas effekt ökade med cirka 50% och nya ställbara propellrar installerades. Fartyget förlängdes akterut med 2,7 m. På det nya akterdäcket monterades en sjösättningsdävert för sjösättning av rescuebåtar. En av framdrivningsmotorerna utrustades, som ett prov, med ett HAM-aggregat för avgasrening.

Under 2021 gjordes en renovering, en så kallad livstidsförlängning.

Dela

Fakta