Undermeny

Kapacitetsutveckling FRONTEX (BMVI-instrumentet; Border Management Visa Instrument)

KBV 202

KBV 202. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen har deltagit i FRONTEX operationer sedan 2009, med flygplan och fartyg. Deltagandet har nu formaliserats i och med förordningen EU 2019/1896 som rör utvecklingen av den europeiska kustbevakningsfunktionen (EBCG). Då deltagandet kommer att ske på andra villkor framöver så söker Kustbevakningen ett projekt för att effektivisera och underlätta deltagandet i EBCG.

Projektet består tre delar

  • Uppgradering av fartyget KBV 202 i enlighet med FRONTEX minimikrav.
  • En logistikplan för deltagande, före, under och efter en FRONTEX-operation.
  • En långsiktig strategi för deltagande i FRONTEX operationer med personella och tekniska resurser.

Målet är därmed en förstärkt gränsbevakning genom en teknisk förbättring, en ökad tillgänglighet och förmåga till snabba förflyttningar, samt en tydlighet gentemot samverkanspartners om när och vilka fartyg och flyg som finns tillgängliga för deltagande i operationer i ett långsiktigt perspektiv.