Civila och militära delarna viktiga i totalförsvaret

På fredagen presenterades försvarsberedningens slutrapport Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad. Av rapporten framgår att Kustbevakningens roller i totalförsvaret är omfattande.

Kustbevakningen, som har uppdrag i både de militära och de civila delarna av totalförsvaret, kommer att påverkas. De civila och militära uppdragen är viktiga och behöver utföras.

– Att vi är en del av det militära försvaret framgår tydligt av rapporten, men samtidigt är vi är en civil myndighet som har tydliga förväntningar på oss från det civila försvaret. Ju mer vi tas i anspråk militärt, desto större blir konsekvenserna civilt. Det är viktigt att vår förmåga används för största möjliga nytta, säger generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Ändrad 29 april 2024 14:39