Strategiska mål 2026

MIRG-styra går ombord KBV 310 för transport till haveristen.

Ett av Kustbevakningens strategiska mål är att arbeta tillsammans med andra för att skapa mervärde för samhället. Här gör sig MIRG-styrkan som är räddningstjänstens specialutbildade brandmän redo för en insats på ett brinnande fartyg. Foto: Kustbevakningen.

Vi har satt upp fyra övergripande strategiska mål som ska nås till 2026. Perspektiv som varit viktiga när målen tagits fram har varit att skapa både en extern och intern målbild för myndigheten, det vill säga både vad Kustbevakningen ska leverera till samhället i stort och till sina anställda.

Kustbevakningen ska:

  • Ha rätt kompetens och materiel för att möta utmaningarna i maritim miljö

  • Arbeta tillsammans med andra där vår unika kompetens skapar mervärde för samhället

  • Vara redo att agera när det händer och vara där vi gör störst samhällsnytta

  • Vara en attraktiv arbetsplats