Vision

Kustbevakningens vision beskriver vad vi vill uppnå. Det är en ledstjärna som ska vägleda oss i rätt riktning, mot en framtid som vi med engagemang, framtidstro och hårt arbete ska kunna nå.

Kustbevakning i världsklass

Svensk kustbevakning ska utvecklas till en maritim verksamhet i världsklass som inger förtroende såväl nationellt som internationellt.

I Kustbevakningen vill vi tillsammans utveckla och upprätthålla en mångsidig kompetens med förmåga att möta olika situationer.

Kustbevakningen ska bli den naturliga samverkansparten till sjöss som skapar trygghet.