Undermeny

Vision

KBV 307 på väg in i solen

Havsmiljön ska vara trygg, ren och levande. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen - för en trygg, ren och levande havsmiljö för alla

Vår vision beskriver vad vi på lång sikt vill åstadkomma i samhället med vårt bidrag. Det är en ledstjärna som ska vägleda oss i rätt riktning, mot en framtid som vi med gott samarbete, framtidstro och engagemang ska kunna nå.

För oss på Kustbevakningen betyder detta:

Trygg: Vi ska skydda människor från olyckor och begränsa skador på egendom och miljö. Antalet olyckor med utsläpp som följd ska minska och det ska vara tryggt och säkert till sjöss. 

Ren och levande: Skador vid utsläpp av olja och andra skadliga ämnen ska minimeras. Naturen och livet i havet ska skyddas så långt det är möjligt.

Havsmiljö: Öppet hav längs vår svenska kust, i våra hamnar och i våra större svenska insjöar; Mälaren, Vänern och Vättern. En hållbar havsmiljö.