Kustbevakningens aspiranter utförde kontrollverksamhet i Öresund

Kustbevakningsaspirant kontrollerar ett litet utrymme på utsidan av en lastbilshytt tillsammans med en tulltjänsteman.

Nyligen genomfördes en av årets tre planerade ”Öresundsveckor”, där en av Kustbevakningens aspirantklasser samlades för att genomföra olika typer av kontrollverksamhet, som en del av sin sjötjänstpraktik.

- Det är en vecka av färdighetsträning där vi har ett rullande schema som innehåller gräns-, tull-, fartygsvisitation-, lastsäkring- och farligt godskontroller, berättar Emma Trosgård som är ansvarig för Kustbevakningens grundutbildning.

För många aspiranter är det första gången man får vara med om denna typen av verksamhet i skarpt läge, även om utbildningen såklart innehåller både teori och övning av dessa delar så är det annorlunda när det sker tillsammans med tjänstemän i operativ verksamhet.

- De får god mängdträning i att utföra dessa kontroller och det är såklart både spännande och lärorikt att få testa sina kunskaper och färdigheter som de samlat på sig under utbildningens gång.

För några aspiranter i denna klassen var detta det sista momentet innan utbildningen avslutades. 13 aspiranter utnämndes till kustbevakningstjänstemän den 1 maj. För övriga aspiranter i klassen kvarstår en termin av studier när de läser Maskinbefäl klass VII innan de är färdigutbildade.

Samverkan med andra myndigheter

Kustbevakningens kontrollverksamhet under Öresundsveckan genomförs i samverkan med Tullverket och gränspolisen. Flera tjänstemän har deltagit under veckan för att bidra med viktig input i verksamheten. Under veckans gång kontrollerades både fordon, containrar och utvalda fartyg.

Under exempelvis fartygsvisitationsdelen deltog tjänstemän från Tullverket.

- Då går vi ombord på ett fartyg och kontrollerar att det inte finns några otillåtna föremål eller varor ombord, berättar Emma och menar att samverkan är en viktig del för att få en så kvalitativ utbildning som möjligt.

Kustbevakningens alla tjänstemän som hållit i de teoretiska utbildningsmomenten inom dessa områden var med som instruktörer under veckan.

- Våra instruktörer på grundutbildningen är till största del tjänstemän som arbetar inom myndigheten, antingen som kustbevakare, handläggare eller specialister. Det gör att våra utbildningsmoment är väldigt nära den operativa verksamheten, avslutar Emma som också vill rikta ett stort tack till alla instruktörer som deltagit i veckan, både inom och utanför myndigheten.

Ändrad 8 maj 2024 10:19