Bekräftat sot i Stockholms skärgård

Under helgen har Kustbevakningen haft dialog med flera externa experter och nu fått bekräftat att det är sot som observerats i Stockholms skärgård. Därmed avslutar Kustbevakningen sin miljöräddningsoperation.

Under veckan har allmänheten rapporterat in misstänkta utsläpp av ett oljeliknande ämne på flera håll i Stockholms skärgård. Kustbevakningen har under fredagen sökt av stora områden i och kring Jungfrufjärden och undersökt de positioner som rapporterats in från allmänheten. Polisen har också bistått med drönare för att få en överblick av utbredningen eftersom vare sig Kustbevakningens flyg eller andra myndigheters helikoptrar kunna flyga så lågt under rådande väderförhållanden.

Kontroller till sjöss tillsammans med genomförda provtagningar har indikerat att det rör sig om sot. Detta har nu alltså bekräftats på lördagsmorgonen.

De senaste dagarnas väderläge har bildat så kallad inversion över stora delar av Sverige enligt SMHI, och detta har lagt sig som ett lock över stora delar av landet. Förekomsterna av sot i vattnet är alltså en effekt av detta och sotet kommer troligtvis från någon form av industrier.

– Den här förekomsten av sot kan vi inte sanera. Just nu är det relativt vindstilla, men när vindarna tilltar kommer ansamlingarna av sot troligen att luckras upp, säger Filip Lundgren, räddningsledare på Kustbevakningen.

– Som alltid när det rör sig om stora ansamlingar i vattnet, om det så är olja, alger eller sot, så bör man undvika att få det i sig.

– Vi har haft väldigt god samverkan med andra aktörer såsom, kommuner, räddningstjänster, polis och Länsstyrelse.

Tidigare utsläpp

Observationerna ska inte förväxlas med tidigare konstaterat utsläpp av mineralolja i Stockholm.  Läs mer om det här:

Fler observationer av olja i Stockholm under onsdagen

Dåligt väder ger otydlig lägesbild av oljeutsläppet i Stockholm

Fortsatt sökande efter olja i Stockholm