Sjöbasis

Sjöbasis är ett myndighetsgemensamt system för sjöövervakning. Sjöbasis uppgift är att presentera ett samlat civilt sjöläge med tillhörande sjöinformation med fokus på Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Data finns lagrat i fem år.

Systemet har utvecklats av Kustbevakningen på uppdrag av Regeringen, för att möjliggöra informationsutbyte inom befintliga myndighetsstrukturer och ansvarsområden. På detta sätt undviks kostnadskrävande dubbelarbete när information hämtas och bearbetas av olika myndighetssystem. Genom Sjöbasis samordnas dessutom informations- och underrättelsearbetet inom sjöövervakning effektivare.  

Detta gör Sjöbasis:

  • Samlar in sjölägesinformation från system inom Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen.
  • Sammanställer information och erbjuder olika tjänster för användarna på deltagande myndigheter. Till exempel sjölägesbild med möjlighet att filtrera på fartygstyper och välja olika kartbilder, fartygsinformation, lager, målspår med mera.